ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ


วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง "การพัฒนาสหกรณ์หลักระดับอำเภอ" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม

ผู้ดูแล | 2017-04-21 14:07:15

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัด "ประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูต่าวชาติ (Foreign Teachers)"


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัด "ประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูต่าวชาติ (Foreign Teachers)" ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องสัมมนา อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ในวันที่ 10 เมษายน 2560

ผู้ดูแล | 2017-04-21 14:05:42

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วม ทำบุญตักบาตร


วันที่ 7 เมษายน 2560 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วม ทำบุญตักบาตร "โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ปลูกต้นกล้าในนาบุญ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระภิกษุและสามเณรจำนวน 72 รูป ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม

ผู้ดูแล | 2017-04-21 14:02:09ข่าวจากภายนอก

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

HTML Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์